اطلاعیه مهم سازمان نظام پزشکی کشور

به اطلاع می رساند، اعضای محترم نظام پزشکی که موفق به انجام واکسیناسیون مرحله اول کویید 19 شده اند، لازم است جهت تایید اطلاعات و ثبت عوارض از طریق این درگاه اقدام نمایند

سلامت همه آفاق در سلامت توست